Transporter asenizacyjny

 


Tomasz Sławiński (+48) 885 775 510