Zabudowa asenizacyjna 8300 litrów

Zbiornik jest kiprowany za pomocą dwóch siłowników kiprujących. W środku zbiornika zamontowane są dysze szerokostrumieniowe.
Możliwość zasysania przy podniesionym zbiorniku.
Hydraulicznie podnoszona tylna dennica z hydraulicznym zamykaniem.
Sterowanie odbywa się ze skrzynki sterowniczej umieszczonej w przedniej części pojazdu oraz za pomocą sterowania radiowego.

Tomasz Sławiński (+48) 885 775 510

WYPOSAŻENIE

Pojemność zbiornika 8.300 litrów :
– 7.500 litrów na nieczystości i 800 litrów na czystą wodę.
Ponadto:
– kompresor o wydajności 25.800 litrów,
– pompa wysokociśnieniowa o wydajności 85 litrów/min przy 160 bar.
Zbiornik jest kiprowany za pomocą dwóch siłowników kiprujących. W środku zbiornika zamontowane są dysze szerokostrumieniowe.
Możliwość zasysania przy podniesionym zbiorniku.
Hydraulicznie podnoszona tylna dennica z hydraulicznym zamykaniem.
Sterowanie odbywa się ze skrzynki sterowniczej umieszczonej w przedniej części pojazdu oraz za pomocą sterowania radiowego.