Sprzedaż na kraje WNP
Продажи в страны СНГ
   Nr wewnętrzny 47

Artem Antonenko
tel. (+48) 691 897 050

a.antonenko@pomot.pl