Kontakt

  DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY

WOZY ASENIZACYJNE I ROZSIEWACZE

SPRZEDAŻ KRAJOWA
Nr wewnętrzny 35

  Marcin Górski
      tel. (+48) 691 897 575
m.gorski@pomot.pl

Łukasz Lechicki
tel. (+48) 607 999 359

l.lechicki@pomot.pl

SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA
Nr wewnętrzny 51

Tomasz Sławiński
tel. (+48) 885 775 510

t.slawinski@pomot.pl

Joanna Gołąb
tel. (+48) 885 240 900

j.golab@pomot.pl

Sprzedaż na kraje WNP
Продажи в страны СНГ
   Nr wewnętrzny 46

Artem Antonenko
tel. (+48) 691 897 050

a.antonenko@pomot.pl

ZABUDOWY I KONTENERY

Nr wewnętrzny 46

Piotr Śliwiński
tel. (+48) 691 897 230

p.sliwinski@pomot.pl

MARKETING, REKLAMA, WYSTAWY

Nr wewnętrzny 27

Magdalena Prochera
tel. (+48) 785 730 670

m.prochera@pomot.pl

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

Nr wewnętrzny 39

Jakub Golec
tel. (+48) 665 300 760

zaopatrz@pomot.pl

Adam Grzegorzewski
tel. (+48) 727 650 560

a.grzegorzewski@pomot.pl

MAGAZYN – SPRZEDAŻ CZĘŚCI

Nr wewnętrzny 43

Justyna Stasińska
magazyn@pomot.pl

DZIAŁ KADR I SZKOLEŃ

Małgorzata Zimowska – Karwan
tel. (+48) 722 222 980

kadry@pomot.pl

DANE FIRMOWE

P.U.P. POMOT Sp. z.o.o.
ul. Słowiańska 2
74-500 Chojna
tel. (+48) 91 414 21 82 / 41
NIP 858-000-34-49

pomot@pomot.pl