SLURRY CONTAINERS

Cap. from 35 000 L to 65 000 L

 


Łukasz Lechicki (+48) 607 999 359

Description

APPLICATION

The container is used as an intermediate storage for liquid manure spreaders that provide slurry, which is a compensation between

the available and needed quantity of liquid organic fertilizers.

CONTAINER TRANSPORT

The container should be transported with an agricultural tractor with a minimum engine power of 50 HP. The container is equipped with

a bottom hook with a diameter of 50 mm at a height of 400 mm.

The permissible operating speed on public (paved) roads is 25 km / h.

Permissible speed on unpaved roads is 6 km / h.

Before transporting the container to a new place, it is absolutely necessary to empty the slurry container!!!

STANDARD EQUIPMENT

 1. The container is made of S235 steel with a thickness of 4mm (walls and floor).
 2. From the outside, the container is painted in any color from the RAL palette.
 3. Inside the container secured with a special coating resistant to slurry.
 4. Drawbar with eye lug.
 5. Chassis 2 semi-hydraulically foldable axles.
 6. Wheels 385/65 R22,5.
 7. 6 “fittings with suction hose connection (refueling and emptying).
 8. Two-wire braking system.
 9. Electrical installation with disassembled lighting.
 10. Ladder at the back of the container.
 11. Sight glasses at the back of the container indicating the filling level.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Kontener ma zastosowanie jako magazyn pośredni dla wozów asenizacyjnych rozwożących gnojowicę stanowiący kompensatę pomiędzy dostępną a potrzebną ilością płynnych nawozów organicznych.

TRANSPORT KONTENERA

Kontener należy transportować ciągnikiem rolniczym o minimalnej mocy silnika 50 kM. Kontener wyposażony jest w dolny zaczep o średnicy 50 mm na wysokości 400 mm.

Dopuszczalna prędkość eksploatacyjna po drogach publicznych (utwardzonych) wynosi 25 km/h.

Dopuszczalna prędkość po drogach nieutwardzonych wynosi 6 km/h.

Przed transportem kontenera na nowe miejsce należy bezwzględnie opróżnić kontener z gnojowicy!!!


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 1. Kontener wykonany ze stali S235 o grubości 4mm (ściany i podłoga).
 2. Z zewnątrz kontener malowany na dowolny kolor z palety RAL.
 3. Wewnątrz kontener zabezpieczony specjalną powłoką odporną na działanie gnojowicy.
 4. Dyszel z zaczepem oczkowym.
 5. Układ jezdny 2 półosie składane hydraulicznie.
 6. Koła 385 / 65 R22,5.
 7. Armatura 6″ z przyłączem na wąż ssawny (tankowanie i opróżnianie).
 8. Układ hamulcowy dwuprzewodowy.
 9. Instalacja elektryczna z oświetleniem demontowanym.
 10. Drabinka na tyle kontenera.
 11. Wzierniki na tyle kontenera wskazujące poziom napełnienia.

UWAGA

 • Istnieje możliwość wyposażenia kontenera w pompę rotacyjną.

MATERIAŁY DO POBRANIA

GALERIA

MATERIAŁY FILMOWE