SLURRY TRANSPORT

Cap. from 22 000 L to 30 000 L

 


Łukasz Lechicki (+48) 607 999 359

Description

STANDARD EQUIPMENT

 1. Body
 • Galvanized tank, optional plastic on request
 • Top 500mm hatch with ladder
 • Rear hatch 700mm
 • 3 breakwaters in the tank
 • Fill indicator
 • Working halogens
 • REar swivel flange with pneumatic slider for filling
 • 8 rubber cups with a pneumatic bolt at the top of the tank for emptying
 • 6 air release valves
 • suction hose 6″ with length 6m
 1. Three-axles chassis
 • Galvanized chassis frame
 • Dual circuit brakes with ABS
 • BPW axles sprung pneumatically
 • Front lifting axle
 • Tires 385/5 R 22.5
 • Two-speed support leg
 • 2 aluminum troughs for 6 m long hoses
 • Speed 100km / h

ATTENTION

 • It is possible to equip the transporter with a rotary pump or a compressor for self-refueling and emptying (price on request)
 • It is possible to install chassis of various companies or provided by the customer (price on request

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 1. Nadwozie
 • Zbiornik ocynkowany, na życzenie Klienta opcjonalnie plastikowy
 • Górny właz 500mm z drabinką
 • Tylny właz 700mm
 • 3 falochrony w zbiorniku
 • Wskaźnik napełnienia
 • 2 halogeny robocze
 • Tylna obrotowa flansza z pneumatyczną zasuwą do napełnienia
 • 8 ̎ kielich gumowy z pneumatyczną zasuwą na szczycie zbiornika do wypróżniania
 • 6 ̎  zasuwa odpowietrzająca
 • Wąż ssawny 6 ̎ o dł. 6m
 1. Podwozie trzyosiowe
 • Ocynkowana rama podwozia
 • Hamulce dwuobwodowe z systemem  ABS
 • Osie  BPW resorowane pneumatycznie
 • Przednia oś podnoszona
 • Ogumienie 385/5 R 22,5
 • Dwubiegowa stopa podporowa
 • 2 aluminiowe koryta na węże o dł.6m
 • Prędkość 100km/h

UWAGA

 • Istnieje możliwość wyposażenia transportera w pompę rotacyjną lub kompresor w celu samodzielnego tankowania i opróżniania
 • Istniej możliwość zabudowy podwozia różnych firm lub dostarczonego przez Klienta