Kliny pod koła 2 szt.

Uchwyty klinów zamocowane na wozie asenizacyjnym.


Marcin Górski (+48) 691 897 575

Łukasz Lechicki (+48) 607 999 359