Krótkie ramię ssawne

  • krótkie ramie ssawne 6”
  • krótkie ramie ssawne 8”

Zasysa nieczystości poprzez stacjonarny lej gumowy (cena ramienia bez leja gumowego).

Ramię ssawne sterowane hydraulicznie – zamontowane na obrotowej flanszy.

Zasuwa hydrauliczna otwierana z kabiny ciągnika.

Ramię wymaga 3 par przewodów hydraulicznych.

Zalecane hydrauliczne sterowanie kompresorem.


Marcin Górski (+48) 691 897 575

Łukasz Lechicki (+48) 607 999 359