Iniektor nawozów płynnych

Iniektory do nawozów płynnych CUMA FK mogą być stosowane do nawożenia wszelkich upraw takich jak zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki. Idealnie nadają się do nawożenia użytków zielonych jak również boisk sportowych. Przy tej metodzie można stosować wszystkie dostępne w handlu nawozy płynne. Przy tym sposobie nawożenia azot znajduje się w glebie bezpośrednio przy korzeniach, pozwala to wyeliminować parowanie oraz wypłukiwanie nawozu a tym samym gwarantuje oszczędność nawozu oraz pieniędzy.


Marcin Górski (+48) 691 897 575

Łukasz Lechicki (+48) 607 999 359


 

Informacje ogólne

 

Samojezdna maszyna do czyszczenia OBC-25 MC z odpylaczem cyklonowym jest przeznaczony do wstępnego, pierwotnego czyszczenia kłosów zbóż, zboża, roślin strączkowych, kukurydzy, rzepaku, sorgo, słonecznika i innego ziarna od zanieczyszczeń oraz przygotowanie ziarna pod zasiew.

Maszyna może być używana do przesypywania pryzmy ziarna oraz jego oczyszczenia i magazynowania w halach, hangarach i na dworze pod dachem. Przy dokładnym dobieraniu sit uzyskuje się bardzo dokładne i wydajne czyszczenie ziarna jakie wykorzystuje się do siania. Urządzenie wykonuje do kilku funkcji na raz:

-Automatyczne podbieranie ziarna

-Dokładnie czyszczenie

-Segregacja odpadów

-Załadunek i przeładunek nasion (Naczepa, Big Bag i t.d)

System oczyszczenia ziarna polega na tym, że nasiona przechodzą przez 8 sit z różnymi średnicami oczek. Maszyna takoż czyści od pyłu i plewa jaki zbiera się w systemie CYKLON.

Głównymi zaletami danego urządzenia jest:

-Wielka wydajność

-Samojezdność

-Różne tryby sterowania (z pilota i automatyczne)

-Precyzja czyszczenia nasion

-Różne sposoby załadunku i rozładunku

-Całkowita uniwersalność

Dane techniczne

OBC-25MC

Typ: samojezdny

Wydajność: w 1 godzinie przy wilgotności 20% i zawartości zanieczyszczeń

do 10% podczas wstępnego czyszczenia – o wilgotności 16% i zawartości zanieczyszczeń do 10%,w tym zioło 3%

Masa maszyny: 1988 kg

Całkowita moc: 8,95 kw

Wymiary (w pozycji roboczej)         Wymiary (w pozycji transportowej)

szerokość: 5300 mm                              szerokość: 21450 mm

długość 4800 mm                                   długość 5100 mm

wysokość 3300 mm                                wysokość 2740 mm

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:

WENTYLATOR

Średnica wirnika wentylatora 530mm
Liczba wirników wentylatora 1 szt.
Liczba ostrzy 6 szt.
Długość ostrza 242 mm
Obroty wentylatora 1180+10% ob./min
Przekrój pierwszego kanału powietrznego 1130×960
Odpylacz cyklon

SITA

Liczba sit 2 szt
Praca sit równoległe
Amplituda oscylacji sit 7,5 mm
Częstotliwość oscylacji 460 częstotliwość/min
Liczba szczotek do czyszczenia sit 24 szt
Amplituda oscylacji szczotek 128-148 mm
Częstotliwość oscylacji szczotek 40 częstotliwość /min
Liczba sit zainstalowanych w maszynie 8 szt
Długość ekranu sita 790 mm
Szerokość ekranu sita 990 mm

PRZENOŚNIK DO ZAŁADUNKU

Obroty koła pasowego 360 obr/min
Liczba podajników 2 szt

PRZENOŚNIK DO ZAŁADUNKU 

Obroty koła pasowego 360 obr/min

PRZENOŚNIK DO ROZŁADUNKU

Obroty koła pasowego 360 obr/min

Materiały do pobrania