Mieszadło pneumatyczne – powietrzne

Automatyczne mieszanie gnojowicy podczas jej wylewania.

Kompresor pompuje powietrze przez otwory w mieszadle umieszczone na dnie zbiornika wzburzając elementy stałe gnojowicy.

Specjalnie nawiercone otwory gwarantują równomierne rozchodzenie się powietrza w mieszadle.

Zawory kulowo-sprężynowe regulujące kierunek przepływu powietrza.


Marcin Górski (+48) 691 897 575

Łukasz Lechicki (+48) 607 999 359