Sygnał dźwiękowy

Sygnał dźwiękowy

3 grudnia, 2019 0
informujący o napełnieniu wozu

Sygnalizator dźwiękowy zamontowany na pływakowym wskaźniku napełnienia.

Sygnalizator informuje o dopuszczalnym napełnieniu wozu asenizacyjnego.


Marcin Górski (+48) 691 897 575

Łukasz Lechicki (+48) 607 999 359