Historia

W dniu 17.03.1951 r. utworzono w Chojnie jako jednostkę samodzielną Państwowy Ośrodek Maszynowy, który z czasem stał się największym zakładem pracy w Chojnie. Zakład powstał z połączenia spółdzielczego Ośrodka Maszynowego i zlikwidowanego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez chojeński Zarząd Miejski.  Pierwszą siedzibą POM był budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 9, następnie siedziba POM przeniesiona została do budynku przy ul. Jagiellońskiej nr 14, aby ostatecznie zająć pomieszczenia dawnego powojennego browaru przy ulicy Kolejowej 1.

Początkowo POM zajmował się użyczaniem sprzętu rolniczego dla okolicznych spółdzielni, Państwowych Gospodarstw Rolnych i rolników indywidualnych. Ośrodek brał udział w licznych w tamtym czasie ,,akcjach”: siewnych, żniwnych, wykopkowych, zagospodarowania ugorów, zwalczania stonki ziemniaczanej itp. oraz uczestniczył we współzawodnictwie pracy.