Stacjonarny lej gumowy na stojaku

  • stacjonarny lej gumowy  6”
  • stacjonarny lej gumowy  8”

Umożliwia zaciąganie gnojowicy za pomocą krótkiego ramienia ssawnego.

Podłączony wąż ssawny zanurza się w zbiorniku z gnojowicą.

Uchwyt na stacjonarny lej gumowy na stojaku przy wozie asenizacyjnym.


Marcin Górski (+48) 691 897 575

Łukasz Lechicki (+48) 607 999 359