Turbonapełniacz do wozu asenizacyjnego

Przyspiesza napełnienie o ok.30 %

Likwiduje poduszkę powietrzną przy szczycie zbiornika. Zmniejsza pienienie gnojowicy.

Turbonapełniacz ocynkowany napędzany silnikiem hydraulicznym

Turbonapełniacz wymaga 1 pary złącz hydraulicznych w ciągniku.

Przy składaniu zamówienia należy sprecyzować, z której strony wozu turbonapełniacz ma zostać zamontowany.


Marcin Górski (+48) 691 897 575

Łukasz Lechicki (+48) 607 999 359