Nawożenie gleby gnojowicą ma swoje dobre strony, szczególnie przy używaniu aplikatorów doglebowych, gdzie straty azotu są mniejsze, a wydajność nawożenia jest większa.

Wyższość gnojowicy nad nawozami mineralnymi wynika z kilku istotnych czynników, które wpływają zarówno na jakość gleby, jak i na zdrowie roślin. Oto kilka powodów, dla których gnojowica jest często preferowana:

1.Składniki odżywcze i mikroorganizmy: Gnojowica zawiera nie tylko podstawowe składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor i potas, ale także wiele mikroelementów oraz korzystne mikroorganizmy. Te mikroorganizmy są kluczowe dla procesów biologicznego nawożenia gleby.

2.Obniżenie kosztów produkcji: W niektórych przypadkach, zwłaszcza dla gospodarstw rolnych z własną hodowlą zwierząt, gnojowica może być tańszym źródłem nawozów w porównaniu z nawozami mineralnymi, co prowadzi do obniżenia kosztów produkcji.

3.Stabilność i długotrwałe działanie: Nawozy organiczne, takie jak gnojowica, są zazwyczaj bardziej stabilne i wydajne w długim okresie niż nawozy mineralne. Ich składniki uwalniają się stopniowo w miarę rozkładu organicznego, co prowadzi do długotrwałego dostarczania składników odżywczych dla roślin.

4.Zmniejszenie erozji gleby: Stosowanie gnojowicy może również pomóc w zmniejszeniu erozji gleby poprzez zwiększenie jej zdolności do zatrzymywania wody oraz poprawę struktury, co z kolei przeciwdziała erozji wodnej i wietrznej.

5.Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko: Nawozy organiczne, takie jak gnojowica, są zwykle bardziej przyjazne dla środowiska niż nawozy mineralne. Stosowanie gnojowicy może zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i rzek.

Gnojowica jest często preferowanym nawozem ze względu na jej korzystne działanie na glebę, zdrowie roślin oraz środowisko naturalne, a także ze względu na jej stabilność i długotrwałe korzyści dla produkcji rolnej.


Kategorie: Aktualności